حقوق 20 میلیون تومانی در بیمه اتکایی ایرانیان

بیمه اتکایی ایرانیان که شرکتهای بیمه ای زیادی را مانند پاسارگاد ، معلم ، دانا و البرز در سهامداری خود می بیند و مدیریت آن بر عهده سید محمد آسوده است در بررسی صورتهای مالی 9 ماهه 98 رقم عجیب و غریبی را به عنوان حقوق و دستمزد ثبت کرده است.