امضای تفاهم‌نامۀ همکاری بین فولاد مبارکه و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌منظور هم‌افزایی، مشارکت و همکاری راهبردی با فولاد مبارکه در حوزۀ تحول دیجیتال، روز یک‌شنبه ۱۴ دی‌ماه، ضمن دیدار با مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه و بازدید از فرایند تولید این شرکت، تفاهم‌نامۀ همکاری امضا کردند.