تأمین پایدار نیازمندی‌ها در فولاد مبارکه ثمرۀ بومی‌سازی

بومی‌سازی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز در صنعت فولاد کشور است؛ چراکه با اعمال تحریم‌های فراوان بین‌المللی بر صنعت فولاد کشور، امکان تأمین برخی اقلام برای فولادسازان فراهم نیست. در این میان، شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۸۱ تا به امروز با شعار تأمین پایدار و اقتصادی اقلام موردنیاز کارخانه، ۱۰۰ هزار قطعه را بومی‌سازی کرده و کارنامه سی‌سالۀ موفقی در این زمینه دارد.