عبور از مرز تولید ۴.۵ میلیون تن محصولات پوشش‌دار

ناحیۀ نورد سرد در سال ۱۳۷۱ راه‌اندازی شد تا پاسخ‌گوی نیازهای مشتریانی باشد که به استحکام بیشتر و دقت ابعادی بهتری نسبت به محصولات گرم نیاز دارند. مشتریان عمدۀ محصولات سرد، خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، پروفیل‌سازان و … هستند. از سال ۱۳۸۲ با راه‌اندازی خطوط پوشش‌دار قلع‌اندود، گالوانیزه و رنگی قابلیتهای جدیدی به ناحیۀ نورد سرد اضافه گردید تا پاسخ‌گوی طیف بیشتری از مشتریان باشد. محصولات پوشش‌دار هم از نظر طول عمر و هم از نظر زیبایی مزایای منحصربه‌فردی دارد.