پرونده مسکن مهر گیلان
تلاش‌های هشت ساله در حوزه خانه‌دار شدن مردم گیلان به ثمر نشسته و پرونده مسکن مهر این استان با تکمیل و تحویل ۹۷ درصدی واحدها و تامین زیرساخت‌های ایمنی و رفاهی مجموعه‌های مسکونی در حال بسته شدن است.