شمارۀ ۵۶ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد

جدیدترین شماره(۵۶) فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد. در این شماره موضوعات گوناگونی همچون حذف دفترچۀ درمان، توسعۀ فرهنگ تخصصی تأمین اجتماعی، ریسک فرایندی سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری بانک رفاه، رتبه‌بندی نظام پیشنهادات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روابط کار و نگرش مشکل‌آفرین به معلولین از جنبه‌های خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گزارش پیش‌نشست پنجم همایش ایران ۱۴:سال ابتدای دولت، سال سیاست‌های جدید و بزرگ نیست

گزارش پیش‌نشست پنجم همایش ایران ۱۴:سال ابتدای دولت، سال سیاست‌های جدید و بزرگ نیست
پنجمین پیش‌نشست همایش «ایران ۱۴:رفاه و تأمین اجتماعی» با موضوع «مروری بر تجارب موفق و ناموفق سیاستگذاری های رفاهی در ۸ سال اخیر» به بررسی دو تجربۀ موفق و ناموفق در حوزه سیاستگذاری های رفاهی در دولت یازدهم و دوازدهم با احمد میدری معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت که در تاریخ ۵ اریبهشت سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. یکتا آشوری، مدیر گروه رصد و ارزیابی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، دبیری علمی این نشست را برعهده داشت.

پارادوکس‌های هفتگانه سیاست‌ تعدیلی دولت‌ها در اقتصاد

پیش نشست ششم همایش ایران ۱۴: رفاه و تامین اجتماعی با سخنرانی فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشکده بیمه دانشگاه علامه طباطبایی، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار گردید و مهدی امیدی، مدیر گروه آینده پژوهی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی دبیری علمی این نشست را برعهده داشت.

فقدان «گفتمان رفاهی» در حوزه مسائل اساسی کشور

سومین پیش نشست همایش « ایران ۱۴، رفاه و تأمین اجتماعی» با هدف بررسی سیاست‌های رفاهی و تأمین اجتماعی طی قرن ۱۴ به تحلیل گفتمان‌های رفاهی در ایران و به ویژه موانع شکل‌گیری و ساختاری آن پرداخت.

دستاوردهای همایش ایران ۱۴ در مسیر تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با همراهی سازمان تأمین اجتماعی و نیز حمایت انجمن‌های علمی مختلف جامعه‌شناسی، مددکاری، رفاه اجتماعی و… همایشی با عنوان «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» را در اردیبهشت برگزار خواهد کرد. در همین راستا روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، گفتگویی را با دکتر علی حیدری رئیس شورای سیاست‌گذاری این همایش انجام داده که خلاصه آن در زیر آمده است:

فقدان «گفتمان رفاهی» در حوزه مسائل اساسی کشور

سومین پیش نشست همایش « ایران ۱۴، رفاه و تأمین اجتماعی» با هدف بررسی سیاست‌های رفاهی و تأمین اجتماعی طی قرن ۱۴ به تحلیل گفتمان‌های رفاهی در ایران و به ویژه موانع شکل‌گیری و ساختاری آن پرداخت.

اجرای نسخه الکترونیک سلامت تکلیف عقلی و قانونی است

معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ضمن اشاره به جایگاه قانونی خدمات الکترونیک در حوزه درمان، تصریح کرد: هر اقدامی که در سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه خدمات الکترونیک حوزه درمان انجام شده است در راستای تکالیف عقلی، منطقی و قانونی بوده که درحال انجام است و سازمان خط‌شکن نسخه الکترونیک است و اکنون در نزدیک‌ترین فاصله دست‌یابی به این هدف قرار داریم.

کف حمایت‌های اجتماعی و استارت‌آپ‌ها

این موسسه در راستای رویکرد خود در خصوص عمومی‌سازی دانش و انتشار گزارشهای سیاستی، برگزاری ۲۰ گفتگوی تخصصی در حوزه تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده که در همین چارچوب، سیزدهمین وبینار تخصصی با موضوع «نقش استارت‌آپ‌ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی» را برگزار شد.