توضیح تسهیلات ۳۰۰ میلیاردی پست بانک: ممکن است اشتباهی رخ داده باشد!

  به گزارش “وقت خبر“اعطای تسهیلات ۳۰۰ میلیاردی پست بانک به یک شرکت دامی که مدیرعاملش در حال حاضر به جرم اخلال در نظام اقتصادی در بازداشت به سر می برد باعث شد تا صحت و سقم ماجرا را از روابط عمومی این بانک بشنویم. میرازئی پور معاون اداره کل روابط عمومی پست بانک در