واقعیت :نابویایی پس از کرونا چگونه درمان می شود؟ ایا همه گیر شده است

این روزها که اپیدمی کرونا کشور را فراگرفته، مراجعات افراد به پزشکان به علت مشکل نابویایی نیز افزایش یافته، هنوز میزان شیوع این اختلال مشخص نیست، متخصصان می گویند اغلب این عارضه خود به خود درمان می‌شود اما میزان بهبود یافتگی و زمان آن چقدر است و روش درمان چیست؟