عرضه مستقیم دو محصول دیزلی ایرانول در پایانه بندر امام خمینی از فردا
از اردیبهشت ماه با دستور و تاکید مدیر عامل محترم در راستای کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، برنامه ریزی جدیدی مبنی بر افزایش تولید و افزایش عرضه محصولات دیزلی صورت گرفته است که در ماه‌های گذشته این روند رو به افزایش بوده است.