کف حمایت‌های اجتماعی و استارت‌آپ‌ها

این موسسه در راستای رویکرد خود در خصوص عمومی‌سازی دانش و انتشار گزارشهای سیاستی، برگزاری ۲۰ گفتگوی تخصصی در حوزه تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده که در همین چارچوب، سیزدهمین وبینار تخصصی با موضوع «نقش استارت‌آپ‌ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی» را برگزار شد.