دست خالی مناطق محروم از درمان؛
بیمارستان خالی از پزشک چه ارزشی دارد؟
معاون سابق درمان وزارت بهداشت گفت: «بدون تعارف در ۸ سال گذشته خیلی به تخت‌های بیمارستانی اضافه شد، اما وقتی نیروی انسانی حاضر نباشد بماند چه فایده‌ای دارد، بیمارستان خالی از پزشک چه ارزشی دارد، تا زمانی‌که نظام پرداخت توسط بیمه‌ها درست نشود مشکلات دسترسی به پزشک وجود دارد.»
علائم جدید آبله میمون را بشناسید
یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیماری آبله میمون در حال گسترش در سراسر جهان علائمی را نشان می دهد که بسیار متفاوت از موارد مشاهده شده در شیوع قبلی است.