آگهی مناقصه تأمین لباس کار شرکت پاکسان
شركت پاكسان (سهامی عام) تولید كننده محصولات شوینده و بهداشتی در نظر دارد نسبت به تهیه لباس های كار كارگران بخش تولید و روپوش های پرسنل و مدیران مناقصه عمومی برگزار نماید.
دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی جم:
با استفاده از ظرفیت‌های موجود، همکاری‌ها گسترش می‌یابد
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: زمینه و بستر همکاری‌های متقابل با شرکت پتروشیمی جم فراهم شده است و با استفاده از ظرفیت‌های موجود می توانیم دامنه این همکاری ها را گسترش دهیم.
قیمت و کیفیت ریسپکت در بازار مورد توجه قرار خواهد گرفت
محمد ضرابیان عضو هیات مدیره گروه بهمن و مدیرعامل بهمن موتور بیان کرد: علی‌رغم تمام سخنان و فشار‌هایی که برای شفافیت مطرح می‌شود، بحث سند در رهن خودرو را برداشته و موجب شده‌اند تا یک فضای دلالی از مرحله فروش کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده شکل بگیرد.
مزیت‌های بانک رفاه کارگران در توسعه همکاری‌ها با واحدهای تولیدی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه برای اولین بار در شبکه بانکی کشور نسبت به اخذ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص در قالب بانکداری اسلامی به‌منظور مشارکت در جذب منابع عمومی برای پروژه‌های اجرایی خاص، اقدام کرده است.