سویه جدید کرونا از بهار سال آینده به ایران می آید
رئیس گروه پیشگیری قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در دنیا می‌گویند که حداقل یک درصد تست‌هایی که در هر جامعه‌ای گرفته می‌شود، ‌باید توالی‌یابی ژنتیک شود که در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد و ما عملا کور داریم اپیدمی کرونا را مدیریت می‌کنیم.