کلاه‌سفیدهای ایرانی چه کسانی هستند؟ + عکس
گروهک کلاه‌سفیدهای ایرانی در طول دوران اغتشاشات سعی کرد با فضاسازی کاذب رسانه‌ای گروهی از پزشکان و پرستاران متعهد کشورمان را به‌سوی اعتصابات صنفی هدایت کرده و سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صنفی را از رسمیت بیاندازد.