خبر خوش سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بیمه بیکاری کرونا

به گزارش وقت خبر ،نماینده ساری در مجلس از تدوین لایحه ای در دولت برای حمایت از افرادی که در دوران کرونا شغل خود را از دست داده اند، خبر داد.علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در چند وقت اخیر و با شیوع ویروس کرونا حدود 1200 تا  1500

برنامه دولت برای کارگران بیکارشده بعد از شیوع کرونا چیست؟

علیرضا حیدری از فعالان صنفی کارگری آشنا به مقررات بیمه‌های اجتماعی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که شغلشان را در جریان مصائب اقتصادی اخیر از دست داده اند  می‌گوید: شرط برقراری این مقرری داشتن سابقه بیمه شده اجباری در تامین اجتماعی است؛ کسی که قرار است مقرری بیمه بیکاری دریافت کند باید حتما کارگری باشد که حق بیمه او را کارفرما پرداخت می‌کند و این مزایا شامل حال بیمه شدگان اختیاری و خویش فرما نمی‌شود.