لعلی در دی

امیر لعلی از پیشکسوتان عرصه رسانه و مطبوعات به مدیریت روابط عمومی و ارتباط با مشتریان بانک دی منصوب گردید

انتصاب امیر لعلی به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه تعاون

به گزارش وقت خبر؛ امیر لعلی به عنوان مدیر روابط عمومی  بیمه تعاون معرفی شد.لعلی پیش از این، مدیر روابط عمومی بانک صادرات بود.   سوابق امیر لعلی: _ دبیرکل نهمین همایش روابط عمومی الکترونیک _ عضو شورای سیاستگذاری ستاد برگزاری هفته روابط عمومی _ سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات _ مدیر اجرایی باشگاه مدیریت ارتباطات