توسعه خرده فروشی در بیمه دی
بیمه دی در راستای راهبرد توسعه خرده فروشی در سال جدید به دنبال افزایش فروش و سهم بازار در تعدادی از رشته‌های بیمه‌ای با رعایت مدیریت ریسک است.
سود آوری پایدار در بیمه دی
طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ اهداف بلند مدت بیمه دی افزایش رضایت مشتریان، وفادارسازی مشتریان با ارزش و سود آورترین شرکت از نظر سهامداران صنعت بیمه تعیین شد.