سرمایه بیمه پاسارگاد افزایش یافت/گشودن بال‌های توانگری برای پذیرش ریسک‌های بالاتر
افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد براساس جلسه هیأت مدیره شرکت در روز جاری و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای و با توجه به مجوز‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محقق شد.
طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ؛
شرکت بیمه پاسارگاد به ازای هر سهم ۲۵۵ ریال سود داد
مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پاسارگاد با حضور بیش از ۳۵/ ۹۶ درصد سهامداران ، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حضور مجازی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، با حضور سید محمد کریمی دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران در ساعت ۱۰صبح روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ در محل شرکت بیمه پاسارگاد با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
پاداش 900 میلیون تومانی اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

به اعضای هیئت مدیره ی این بیمه در پایان سال 96 به میزان 7 میلیارد و 100 میلیون ریال پاداش داده شد که سهم هریک از اعضا اگر بطور مساوی در نظر بگیریم 1 میلیارد و 420 میلیون ریال می شود.این مقدار اما در 6 ماهه ی 98 با جهش تقریبا 27 درصدی به 9 میلیارد ریال رسید که سهم هریک از اعضا به 1 میلیارد و 800 میلیون ریال افزایش پیدا کرد.