مرگ بازیگر هندی زیر تیغ جراحی پلاستیک
خانم چتانا راج بازیگر هندی کانادایی بر اثر جراحی زیبایی پلاستیک فوت شد.این بازیگر که اصالتا کانادایی است در بیمارستانی خصوصی در بنگالورو بر اثر آمبولی ریه فوت شد.