بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار 1400 و 1401؛
نرخ بیکاری زنان از مردان جلو زد!
نسبت اشتغال مردان در بهار امسال حدود 62.5 درصد برآورد شده، این شاخص در سال 98 نزدیک به 65 درصد بوده است.
وزیر نفت دستور ترخیص ۲۰ دکل شرکت ملی حفاری را صادر کرد/ بیکاری ۱۰ هزار نفر در استان خوزستان

به دستور وزیر نفت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب موظف به ترخیص ۲۰ دکل حفاری شرکت حفاری ایران شده است. ترخیص این دکل‌ها باعث بیکاری مستقیم ۴ هزار نفر از پرسنل این دکل‌ها خواهد شد و اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر که کارشان به صورت غیرمستقیم در ارتباط با صنعت حفاری است را به خطر می‌اندازد.