آینده شفافیت در بانک آینده چیست؟ + سند

به گزارش “وقت خبر“سال ۹۸ به پایان رسید و با گذشتن ۲ ماه از سال ۹۹ هنوز باید منتظر انتشار صورتهای مالی مربوط به سال قبل برخی از بانکها و شرکتها باشیم. موضوعی که یقیناً با اصل شفافیت در تباین است و می تواند تبعات منفی برای جامعه به همراه داشته باشد. نظام بانکی کشور

توضیح تسهیلات ۳۰۰ میلیاردی پست بانک: ممکن است اشتباهی رخ داده باشد!

  به گزارش “وقت خبر“اعطای تسهیلات ۳۰۰ میلیاردی پست بانک به یک شرکت دامی که مدیرعاملش در حال حاضر به جرم اخلال در نظام اقتصادی در بازداشت به سر می برد باعث شد تا صحت و سقم ماجرا را از روابط عمومی این بانک بشنویم. میرازئی پور معاون اداره کل روابط عمومی پست بانک در