تغییر مدل آموزش با ایجاد شبکه امن اینترنت برای دانش‌آموزان و کادر آموزشی

وزیر آموزش و پرورش: در راستای تسهیل امر آموزش و اجرای عدالت آموزشی، شبکه‌ای را بر بستر امن اینترنت ایجاد کرده‌ایم که درآن معلمان، دانش آموزان، مدیران و دیگر اعضای کادر آموزشی عضو هستند و دروس نیز همچون برنامه درسی مدرسه از ساعت ۸صبح ارایه می‌شود به طوری که ارزیابی‌ها، حضور و غیاب‌ها، پرسش و پاسخ انجام و آزمون نیزگرفته می‌شود