حمایت های قوه قضائیه از تولید به نتیجه رسیده است/ تشکیل اتاق داوری و حل اختلاف احتمالی با مشتریان در سایپا/ تفاهم و توافق با مشتریان معترض، جایگزین رسیدگی قضائی می شود/ تولید شاهین و حذف پراید دو اقدام جهادی سایپا در شرایط تحریم
با امضاي موافقت نامه داوري بين گروه خودروسازي سايپا و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران، اتاق داوري و حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي و اعتراض احتمالي تشكيل شد تا تفاهم و توافق با مشتريان جايگزين رسيدگي هاي قضائي شود.