ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی فعال شود

استاندار هرمزگان بر مظروف‌سازی و استفاده از استانداردهای روز دنیا در جهت بسته بندی کیفی تولیدات کارخانه قیر پاسارگاد و فعال شدن ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی تاکید کرد.