بهمن دیزل در حرکت به سوی خودکفایی و نوسازی کشور پیشتاز است

مهندس صالح نیا در جریان بازدید از بهمن دیزل و افتتاح خط تولید انبوه خودرو پگاسوس و رونمایی کامیونت ۸ تن شیلر با توجه به فعالیتهای داخلی سازی بهمن دیزل در ساخت خودرو های تجاری گفت: توسعه صنایع در سال اخیر از اصلی ترین هدفهای سازمان گسترش بوده و در این زمینه حمایت بخش های خصوصی همانند بهمن دیزل در دستور کار ایدرو قرار دارد.