همسایگان شرقی تهران را بیشتر بشناسید
رودهن و بومهن از نظر جغرافیایی در جهت شرقی تهران قرار گرفته‌‏اند و جز همسایگان شرقی پایتخت به شمار می‌‏آیند. این دو منطقه از آب‌وهوای مطلوب، امکانات رفاهی و دسترسی مناسب به شهر تهران و سایر مناطق اطراف برخوردار بوده و قیمت خانه‌‏ در این دو منطقه نسبت به تهران مناسب‌تر بوده و به همین جهت نیز رشد خرید و اجارهٔ خانه در این مناطق سیر صعودی داشته است.