تقدیر سه نهاد حقوقی از ایفای مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه عصر دیروز سه‌شنبه (۲۱ اردیبهشت ماه) با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه و با حمایت خیران این مجموعه ۲۰ میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه آزادی زندانیان محکومان مالی از زندان های استان اصفهان فراهم شود.