مدیر شبکه بهداشت و درمان لنجان تصریح کرد: اجرای طرح ملی واکسیناسیون در شهرستان لنجان با کمک‌ فولاد مبارکه
مدیر شبکه بهداشت و درمان لنجان در حاشیه بازدید نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی از روند واکسیناسیون کرونا در مراکز تجمیع واکسیناسیون فولادشهر گفت: به دنبال اجرای طرح ملی واکسیناسیون در سطح کشور، شهرستان لنجان 2 مرکز تجمیع واکسیناسیون را مورد بهره‌برداری قرار داد.