اقدامات مؤثر بانک رفاه کارگران در راستای اشتغالزایی و محرومیت زدایی

سازمان ها و شرکت های بزرگ و تأثیرگذار به ویژه بنگاه های اقتصادی که از توان مالی و گردش پولی و اعتباری مطلوبی برخوردارند، موظف هستند که در قامت یک شهروند شرکتی که در سعادت، خوشبختی و کامیابی جوامع خود سهیم و شریک هستند به صورت مستمر بخشی از درآمدها و سود خود را صرف امور عام المنفعه و خیریه کنند.