بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال زیان طی ۳ ماه / بانک دی قربانی چه مدیریتی است؟

  به گزارش “وقت خبر“اوضاع در بانک دی اصلا روبراه نیست. این موضوع با یک نگاه گذارا به صورتهای مالی این بانک کاملا پیداست و امیدواریک محمدرضا قربانی درباره ی اتفاقات بانک دی توضیح مشخصی داشته باشند. بانک دی تنها در سه ماهه ی نخست از سال جاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال به