پیام مهندس حمید رضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه به مناسبت روز کارگر

به گزارش وقت خبر , بسم الله الرحمن الرحیم بدون تردید بخش عظیمی از پیشرفت‌ها و دستاورد‌های صنعتی، اقتصادی و خدماتی کشور و بالتبع شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، مرهون کوشش و مجاهدت بی وقفه و شبانه روزی کارگران است. عزم، همت و عرق جبین