مدیر منابع انسانی پتروشیمی جم اعلام کرد.

یکسان‌سازی رفاهیات کارکنان، افزایش ۳۰ درصدی سرانه آموزش کارکنان، جذب ۵۸ نفر نیروی جدید از طریق برگزاری آزمون استخدامی با ضریب ۷۰ درصد جذب نیروی بومی و کسب رتبه دوم ارزیابی ۳۴۰۰۰ منابع انسانی دانشگاه تهران، در سال ۹۹ انجام شد. مدیر منابع انسانی پتروشیمی جم با اشاره به کارنامه جذب نیروی توسط پتروشیمی جم در سال ۱۳۹۹ گفت؛ در سال گذشته ۱۵ آزمون و مصاحبه به شکل شفاف در این شرکت برگزار شد که ۲۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند و درمجموع ۵۸ نفر از این طریق پذیرفته شدند. از مجموع ۵۸ نفر نیروی استخدام‌شده در سال گذشته، ۷۰ درصد [شامل نیروی متخصص و عمومی]، نیروی بومی استان بوشهر می‌باشند.