پتروشیمی شازند چند شغله استخدام می کند

به گزارش “وقت خبر“پتروشیمی شازند که از شرکتهای بزرگ پتروشیمی کشور است در چند وقت گذشته ترکیب هیئت مدیره ی خود را تغییر داده و سعید خدامرادی به ترکیب هیئت مدیره ی این پتروشیمی اضافه شد. با ورود خدامرادی به هیئت مدیره ی شازند جمع دوشغله های این پتروشیمی به سه نفر رسید. خدامردادی علاوه