خبر جدید از مذاکرات وین درباره توافق اولیه

این رزوها مذاکرات هسته‌ای یکی از موضوعات داغ خبرهای جهان است. هنوز تصمیمات و پیشنهادات این مذاکرات منتشر نشده است و سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه موضوعی به نام توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد، گفت: درصد قابل توجهی از مسائل باقی‌مانده در کارگروه‌های سه گانه تکمیل شده و درصدی هم به تصمیمات سیاسی نیاز دارد.