مراحلی که کروناویروس در حال رشد سلول‌های انسان را آلوده می‌کند؟

محققان چینی دریافته‌اند که کروناویروس جدید چگونه سلول‌های انسانی را آلوده می‌کند و این یافته‌ها در مورد چگونگی اتصال کروناویروس به سلول‌های انسانی به احتمال زیاد می‌تواند در طراحی داروهای ضد ویروس یا یک واکسن کمک کند.