وزیر بهداشت:اولویتی بالاتر از مدیریت کرونا در کشور نداریم

به گزارش وقت خبر ، وزیر بهداشت گفت: گرچه مرگ و بیماری یک شهروند در هر کجای دنیا برای ما ملال آور و دردناک است اما وقتی از مرز ۵۰۰ مورد مرگ و میر روزانه امروز به مرگ و میر کمتر از ۳۰۰ مورد رسیدیم، خبر بسیار خشنود کننده‌ ای بود گرچه مرگ ۲۹۴ نفر