توسعه زیرساختهای ارتباطات سیار و عمل به مسئولیتهای اجتماعی

کشور عزیزمان ایران از جمله کشورهایی است که در موضوع توسعه ی شبکه و توسعه ی زیرساختهای ارتباطی در چندسال گذشته با کمک همراه اول حرفهای زیادی برای گفتن داشت و این موضوع در سیلاب مناطقی مانند پلدختر به خوبی اثبات شد که حضور همراه اول در منظقه منجر گردید تا در یک فاصله ی زمانی باور نکردنی منطقه ای که بسیاری از زیرساختهایش از بین رفته بود، تحت پوشش اینترنت ۴G قرار گیرد.