مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:ابتکار، خلاقیت و نوآوری را در غرفه کروز به وضوح مشاهده کردم

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی تهران در حاشیه بازدید از غرفه کروز در آخرین روز از نمایشگاه قطعات خودرو گفت: ابتکار، خلاقیت و نوآوری را در این بازدید به وضوح مشاهده کردم و توانمندی کروز در زمینه داخلی سازی قطعات خودرو قابل تقدیر است.