در کدام یک از استان‌های ایران بیشترین درگیری کرونا وموج ان شدند

بررسی متفاوت آمار رسمی منتشرشده درباره کروناویروس جدید در استان‌های مختلف توسط محققان دانشگاهی نشان می‌دهد: در انتخاب استان‌های دارای اولویت به لحاظ مدیریت بیماری، نباید تنها به تعداد مبتلایان توجه شود. بلکه باید شاخص‌هایی نظیر تعداد کل مبتلایان قدیم و جدید، مقایسه وضعیت ابتلا بر حسب جمعیت، وضعیت تعداد موارد بیماری جدید در ۲۴ ساعت گذشته و نسبت وضعیت موارد جدید ابتلا به جمعیت را نیز درنظر داشت.