انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازی مدیراحیا مستقیم ۲ فولاد مبارکه از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازی در این شرکت خبر داد.
یوسف مهاجری با اعلام این خبر گفت: تعمیرات سالیانه واحدهای احیا مستقیم همواره به آماده‌سازی بسیار دقیق مهندسی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و سازماندهی نیروی انسانی و مکانیسم‌های درگیر نیازمند است. بر همین اساس، از ماه‌ها پیش تیم تولید و تعمیرات واحد، برنامه‌ریزی و فراهم ساختن پیش‌نیازهای اجرای تعمیرات سالیانه را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه شات‌دان سالیانه مگا مدول A شهید خرازی در خردادماه سال جاری با کیفیت و کمیت مناسب و رعایت اصول ایمنی انجام شد و با موفقیت به اتمام رسید تا در سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» با تولید کمّی و کیفی مناسب آهن اسفنجی در این مدول، پشتیبانی مناسبت‌تری از واحد فولادسازی در طول سال، جهت پیشبرد و دست‌یابی به اهداف تولید شرکت فراهم گردد.