مدیرعامل بانک دی در پیامی به مناسبت سالروز ورود آزادگان به کشور:  آزادگان، شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کردند
سیره آزادگان، فریاد سربلندی و شکوهمندی ملت شریف ایران است که برای همیشه ماندگار است و در هر زمان و میدانی می‌توان از آن الگو گرفت و بهره جست.