با دست‌یابی به شاخص‌های ایمنی جهانی محقق شد: کاهش نرخ حوادث شرکت فولاد مبارکه در سال‌های اخیر و سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و آتش‌نشانی فولاد مبارکه از کاهش نرخ حوادث در فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر و سه‌ماهه اول سال 1400 و دست‌یابی این شرکت به شاخص‌های ایمنی جهانی خبر داد.