در گفت وگوی نبض بازار با عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد؛ کار نظارت در مجلس نباید با کار نمایشی اطلاع‌رسانی شود
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رسانه‌ای شدن ابهام‌ها و سوال‌هایی که در جریان تحقیق و تفحص از بنگاه‌ها، دستگاه‌ها یا سازمان‌ها وجود دارد، اظهار کرد:‌ کار نظارت در مجلس نباید با کار نمایشی اطلاع‌رسانی شود بنابراین کارهای تبلیغاتی و فضاسازی رسانه‌ای علیه مجموعه‌ها و بنگا‌ه‌ها که گاهی رسانه‌ها نیز به آن دامن می‌زنند