زمان خوبی برای افزایش نرخ سود بانکی نیست

غلامرضا مرحبا با بیان این که هنوز بحث افزایش نرخ سود بانکی در کمیسیون اقتصاد مطرح نشده است، عنوان می‌کند که در صورت مطرح شدن این موضوع قطعا نظر جمع حاکم است اما او به شخصه حال حاضر را زمان مناسبی برای افزایش نرخ سود بانکی نمی‌داند.