بازدید اعضای هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران
اعضای هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، آقایان علی بابایی کارنامی نماینده مردم شریف ساری و میاندرود، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم شریف علی‌آباد کتول، رضا آریان‌پور نماینده مردم شریف مینودشت، جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم شریف رشت و محمدحسن آصفری نماینده مردم شریف اراک با همراهی دکتر افضلی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات و برخی از مدیران ارشد شرکت در تاریخ 1400/05/17 و در شیفت تولیدی شب از خطوط تولید سیگارت­های ملی مجتمع دخانیات تهران بازدید و از نزدیک با ظرفیت­ها، قابلیت­ها و نقاط قوت و چالش­های فراروی آن مجتمع آشنا گردیدند.