جهش بزرگی در استفاده از نسخه الکترونیک ایجاد شده است

عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای با امضای مدیرعامل سازمان و معاون درمان به بیمارستان‌ها و روسای دانشگاه‌های سراسر کشور برای همراهی اجرای نسخه الکترونیک، تصریح کرد: جهش بزرگی در استفاده از نسخه الکترونیک ایجاد شده است.