سهم ۹۴درصدی گروه فولادمبارکه از تولید ورق گرم کشور در ۲ ماهه اول ۱۴۰۰
عملکرد ماهانه شرکت‌های فولادساز کشور در زمینه تولید انواع محصول طی ۲ ماه اول ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن، بیشترین حجم تولید محصول فولادی مربوط به ورق گرم به میزان یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۴۶ تن بوده است و گروه فولاد مبارکه سهم ۹۴ درصدی از این میزان تولید را در اختیار دارد.شرکت جهان فولاد سیرجان در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ توانسته است میلگرد به میزان ۴۷هزارو۳۷۳تن تولید کند.
تولید ۹۳ درصد ورق گرم کشور توسط گروه فولاد مبارکه

عملکرد ۱۲ ماهه تولید محصولات فولادی در سال ۹۹ منتشر شد و بر اساس آن بالاترین رقم تولید به محصول ورق گرم اختصاص دارد و از مجموع ۶ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۴۶۲ تن ورق گرم تولید شده ۶ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۴۶۲ تن توسط شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا تولید شده است یعنی ۹۳ درصد از ورق گرم تولیدی کشور توسط این گروه تولید شده است