با تاکید بر شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»؛
وزیر صمت اهم برنامه‌های وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اهم برنامه های وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ را به قائم مقام امور بازرگانی، معاونین و روسای سازمان ها، شرکت ها، صندوق ها و مؤسسات وابسته ابلاغ کرد