همراه را بخریم، بفروشیم و یا تنها نظاره گر باشیم

این روزها حال و روز بازار سرمایه چندان مساعد نیست و حدود یک ماهی است که شاخص کل در مسیر نزول قرار گرفته است و حدود ۲۵ درصد اصلاح نموده است. در همین راستا، قیمت بسیاری از نمادها نیز کاهش یافته است و در نقاط جذابی برای خرید قرار گرفته اند