برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشیمی غدیر با همکاری هیئت رزمندگان اسلام در حسینه ثارالله ، این ایستگاه صلواتی در دهه محرم حسینی دایر شده و پذیرای مردم خونگرم پندر ماهشهر بودند